Montáž výztuže

V rámci kopletní dodávky výztuže zajišťujeme kromě výroby a dopravy i samotnou montáž výztuže přímo na stavbě nebo výrobu armokošů např. do věnců nebo základových pasů, které montujeme na armovně a Vám je dovezeme již připravené pro přímé položení do bednění. Montáž provádí zkušení železáři, kteří se tomuto oboru věnují již řadu let. Nejsou to naši kmenoví zaměstnanci, ale naše spolupráce trvá již dlouhou dobu, a to prakticky bez jakýchkoliv problémů. Veškeré zakázky, které jsme s nimi realizovali byly řádně a v náležité kvalitě předány objednateli. O tom svědčí i skutečnost, že zákazníci si tuto partu neustále vyžadují na další a další zakázky.
Veškeré zakázky, které jsou realizovány včetně montáže, jsou zajišťovány včetně distančních prvků, vázacího drátu a ostatního drobného materiálu.

 

Fotogalerie: Montáž výztuže