Montáž výztuže

V rámci kopletní dodávky výztuže zajišťujeme kromě výroby a dopravy i  montáž výztuže přímo na stavbě nebo výrobu armokošů např. do věnců nebo základových pasů, které montujeme na armovně a Vám je dovezeme již připravené pro přímé položení do bednění. Montáž provádí zkušení železáři, kteří se tomuto oboru věnují již řadu let. Nejsou to naši kmenoví zaměstnanci, ale naše spolupráce trvá již dlouhou dobu, a to prakticky bez jakýchkoliv problémů. Veškeré zakázky, které jsme s nimi realizovali byly řádně a v náležité kvalitě předány objednateli. O tom svědčí i skutečnost, že zákazníci si tuto partu neustále vyžadují na další a další zakázky.
Veškeré zakázky, které jsou realizovány včetně montáže, jsou zajišťovány včetně distančních prvků, vázacího drátu a ostatního drobného materiálu.

Cenová hladina za montáž výztuže se v dnešní době pohybuje od cca 8,00 Kč/kg za standardní konstrukce (stropy, základové desky apod.) až po cca 12,00 Kč/kg za schodiště, věnce, atiky a podobné konstrukce. Některé zakázky jsme nuceni realizovat i za hodinové sazby od 250 Kč/hod. Vždy záleží na mnoha okolnostech, podle kterých cenu stanovujeme. V první řadě je to profilová skladba a typ konstrukce a její složitost a pak následují další kritéria : podmínky na stavbě, nošení a výškový přesun výztuže, využití jeřábu, poskytnutí pomocné síly ze strany objednatele apod.

 

Fotogalerie: Montáž výztuže